Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí

Lý Do Cho Recall

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ

Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm ông khỏi chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

  1. Thị Trưởng Trí Tạ làm việc như một người đứng trên pháp luật, điều hành một Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
  2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Thị Trưởng Trí Tạ và hai đồng minh của Ông trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
  3. Ông Tạ, trong vai trò Thị Trưởng, đã xử sự như một nhà độc tài, lạm dụng cảnh sát thành phố vào việc áp lực các cơ sở thương mại hoặc trừng phạt các đối thủ chính trị.
  4. Ông Tạ từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
  5. Ông Tạ và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
  6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Thị Trưởng Trí Tạ đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.
Donations