Lý Do Cho Recall

20 LÝ DO VÀ CÀNG NGÀY CÀNG NHIỀU THÊM!

CÁC LÝ DO BÃI NHIỆM

Những lý do bãi nhiệm đã liệt kê trong bản ‘Thông báo Ý Định bãi Nhiệm”, được gởi đến cho Trí Tạ. Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn. Theo luật Tiểu Bang Cakifornia lý do không được quá 200 chữ, tuy nhiên 200 chữ không đủ để nói hết tất cả những lý do bãi nhiệm càng ngày càng nhiều hơn.

Sau đây là bản “Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm” với mỗi Nghị Viên, và phần dưới là danh sách 20 lý do thêm.

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Nghị Viên Kimberly Hồ

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Nghị Viên Chi Charlie Nguyen 

___________________________

Việc bãi nhiệm là một quyền của cử tri, quy định bởi Hiến Pháp Tiểu Bang, nhằm mục đích truất phế các vị dân cử trước khi mãn nhiệm kỳ. Đây là một phần căn bản của hệ thống công quyền từ năm 1911.

 

Cử tri có quyền bày tỏ sự bất mãn của họ với các dân cử và có quyền bãi nhiệm họ!

____________________________

TRÊN 20 LÝ DO ĐỂ BÃI NHIỆM

 

 1. Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn làm việc như họ là người đứng trên pháp luật, điều hành một Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Lỗi lầm trong việc điều hành của Thị Trưởng Trí Tạ và hai đồng minh của Ông trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn, đã xử sự như một nhà độc tài, lạm dụng cảnh sát thành phố vào việc áp lực các cơ sở thương mại hoặc trừng phạt các đối thủ chính trị.
 4. Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Thị Trưởng Trí Tạ và Kimberly Hồ đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.
 7. Trong tư cách Nghị Viên, Kimberly Hồ và Chi Charlie Nguyễn đã phe đảng bằng cách chỉ định con cái của nhau vào làm Ủy Viên các Tiểu Ban mà không tiết lộ điều này cho công chúng hay cho các Nghi Viên khác biết trước khi bỏ phiếu.
 8. Ông Chi tạo cơ hội để thành phố có thể bị kiện kỳ thị tuổi tác khi Ông không liên lạc với các ứng viên Ủy Ban Kế Hoạch, những người ghi rõ trong phần lý lịch họ đã đến tuổi về hưu; lý do là vì ông muốn chọn người ‘trẻ và năng động” vào chức vụ đó.
 9. Tri Tạ và Kimberly Hồ giao việc thầu làm Westminster Welcoming Center cho một tổ chức mà không cho tổ chức nào khác có cơ hội đấu thầu. làm việc này trong một buổi họp, không có đầy đủ giấy tờ chuẩn bị, Cho tổ chức này thuê đất của thành phố với giá rẻ chỉ 1dollar một năm trong thời gian ít nhất 10 năm.
 10. Trí Tạ lạm dụng quyền lực của Thị Trưởng để hưởng tư lợi khi ban Nghi Quyết Của Thành Phố cho một nữ tài tử người Việt Nam vinh danh một phim làm tại Việt nam, với mục đích lấy công cho dịch vụ thương mại của gia đình mình. Xử dụng tên của các Nghi Viên khác mà không có sự đồng ý của họ.
 11. Vì thiếu bản lãnh, Trí Tạ đã phung phí tiền thuế của dân khi chấp nhận bồi trường cho các vụ kiện và khiếu nại. Trí Tạ cũng làm cho công chúng mất niềm tin khi không sửa đổi các điều bị tố cáo, mặt khác lại trả tiền cho các vụ kiện với điều khoản giữ bí mật, điều này khuyến khích các vụ kiện tương tự.
 12. Kimberly Hồ có nhà rất lớn tại Yorba Linda nhưng liệt kê địa chỉ nhà của mình qua Hộp Thư Bưu Điện tại Westminster khi làm đơn xin được bổ nhiệm vào Ủy Ban Kế Hoạch. Cho đến ngày hôm nay Kimberly và nhiều thân nhân trong gia đình đăng ký giấy đăng bộ xe tại địa chỉ Yorba Linda nhưng Kimberly vẫn nói hiện cư trú tại một apartment nhỏ.
 13. Trí Tạ, Kimberly Hồ và Chi Charlie Nguyễn từ chối không bỏ phiếu cho một Bộ Luật Quy Tắc Đạo Đức 12 trang vì họ vi phạm rất nhiều điều quy định trong Bộ Luật này. Thay vào đó họ dùng số phiếu 3 người để thông qua Bộ Luật Quy tắc Đạo Đức chỉ có 1 trang rất sơ sài.
 14. Trí Tạ và Kimberly Hồ phí phạm $68,000 để đưa vấn đề đổi nhiệm kỳ Thị Trưởng thành 4 năm ra bầu trong một cuộc bầu cử đặc biệt, chỉ cần chờ vài tháng để đưa ra trong những kỳ bầu cử thường xuyên thì chỉ tốn $1,000. Hành động này chứng tỏ họ chỉ biết quyền lợi của họ thay vì quyền lợi của dân.
 15. Khi một nghị viên khác yêu cầu đưa vấn đề giới hạn nhiệm kỳ Thị Trưởng vào nghị trình thảo luận, Trí Tạ, Kimberly Hồ và Chi Charlie Nguyen chống đối. Để làm chìm xuồng chuyện này Kimberly Hồ chuyển nghị trình bằng cách đề nghị lập ra một Ủy Ban Nghiên Cứu, thành phần không gồm có Nghị Viên đó, vấn đề bị ém nhẹm luôn cho đến nay không được mang trở lại để bàn thảo.
 16. Khi một nghị viên khác yêu cầu đưa vấn đề soạn thảo Bộ Luật Quy Tắc Đạo Đức vào nghị trình thảo luận, để loại sự tham gia của Nghị Viên này Kimberly Hồ đề nghị lập ra một Ủy Ban Soạn Thảo, thành phần không gồm có Nghị Viên đó, vấn đề bị ém nhẹm luôn cho đến nay không được mang trở lại để bàn thảo.
 17. Kimberly Hồ đòi kiện một nghị viên khác vì ông ta là người mới và vì ông ta phải tôn trọng trật tự có sẵn.
 18. Chi Charlie Nguyễn biện minh cho việc chỉ định con gái vào chức vụ Ủy Viên Ủy Ban Kế Hoạch bằng cách lập đi lập lại chức vụ ủy viên là chức vụ tình nguyện. Nhân viên thành phố đã phải nhắc cho Ông biết nhiều lần chức vụ dó là một nhân viên part-time của thành phố, được ăn lương và thụ hưởng nhiều quyền lợi khác.
 19. Trí Tạ chỉ định một phóng viên nhà báo vào một chức vụ ủy ban thành phố mặc dầu biết việc này là mâu thuẫn quyền lợi. Một Hội Ký Giả Toàn Quốc đả thẩm định rằng phóng viên không nên được chỉ định vào các chức vụ công quyền. California Superintendent of Education đã loại tên người phóng viên này ra khỏi danh sách bổ nhiệm vào một hội đồng khác vì cùng một lý do. Thị Trưởng Trí Tạ vẫn nhất quyết không thay đổi.
 20. Khi một Nghi Viên khác yêu cầu Hội Đồng Thành Phố phải theo đúng thủ tục và chính sách thì Kimberly Hồ chỉ trích ông ta rằng ông không phải là luật sư hàm ý rằng Ông ta không có quyền yêu cầu tuân hành thủ tục nếu ông không là luật sư.
 21. Trên truyền thông báo chí, Kimberly Hồ tuyên bố bà, Trí Tạ và Charlie Nguyễn luôn luôn bỏ phiếu đồng nhất. Bà ta nói đúng. Họ không bao giờ bầu khác nhau và tạo ra một đa số độc tài quyết định mọi vấn dề của thành phố.
 22. Trí Tạ ăn hiếp các người bất đồng với Ông một cách trắng trợn, đặc biệt là đối với các người không nói được tiếng Anh. Thí dụ, trong một phiên họp của Hội Đồng, Ông làm họ sợ hãi bằng cách yêu cầu họ phải nói rõ địa chỉ chỗ ở của họ mỗi khi muốn phát biểu. (như vậy địa chỉ của mình sẽ bị công bố cho bang dân thiên hạ, ai cũng có địa chỉ của mình vì buổi họp luôn luôn được chiếu Live trên TV). Không có luật nào bắt người phát biểu phải nêu cho công chúng địa chỉ của mình.
 23. Nại lý do cá nhân không liên hệ đến công việc chung, Trí Tạ dời một buổi họp giờ bình thường 7 giờ chiều lên 5 giờ chiều và giới hạn số giờ công chúng phát biểu chỉ còn 2 phút thay vì 5 phút. Đây là buổi họp mà Ông biết sẽ có người bất đồng ý kiến với Ông nên những người cần phải đi làm sẽ không đến được kịp 5 giờ, thời gian phát biểu cũng bị cắt ngắn xuống 2 phút không đủ để ai có ý kiến.
 24. Ủy Ban Chính Trị (PAC) ủng hộ Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Chi Charlie Nguyễn đã nhận hàng chục ngàn dollars từ một nhà thầu xây cất, nhà thầu này muốn xây lại khu Civic Center của thành phố, trong kế hoạch xây dựng này họ sẽ phá bỏ khu Senior Center ( theo lời của nhà thầu nói trong một buổi họp vơi quý vị cao niên). Trò này được gọi là “muốn được chơi thì phải trả tiền”.
 25. Theo một bức hình chụp ngày 4 tháng 6 năm 2019 trên môt tờ báo, Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn, và Kimberly Hồ họp mặt để bàn thảo công việc thành phố, đây là một vi phạm trực tiếp đến Bộ Luật Brown Act. Họ có quyền họp mặt nhưng không được bàn thảo công việc của thành phố. Buổi họp mặt này và nhiều buổi họp mặt khác của họ thảo luận các vấn đề của thành phố với sự hiện diện của báo chí và công chúng. Buổi họp mặt này xảy ra tại cơ sở thương mại của Kimberly Hồ, nơi trưng bày các mỹ phẩm của Kimberly Hồ.

KẾT LUẬN:

Vì  thiếu suy nghĩ chín chắn, thiếu tinh thần phục vụ, thiếu khả năng điều hành công việc hiệu quả, thành phố Westminster càng ngày càng bị tàn tệ, cảnh sát bị thiếu, nhiều vụ kiện bởi  nhân viên và cảnh sát, người phá phách đi đày công viên, và tình trạng tài chánh khó khan đưa đến việc phải tăng thuế.
Donations