Ðóng Góp

Hãy đóng góp cho quỹ Westminster-United. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn để giúp phổ biến tin tức bãi nhiệm đến mọi người.

Để công tác được thành công, chúng tôi đã thuê một luật sư, một chuyên gia tư vấn, ra mắt trang web, thực hiện thành công một bản kiến nghị "Thông báo ý định", đã được đăng thông báo trên một tờ báo chỉ định bởi tòa, và đang thực hiện các tờ quảng cáo và bưu phẩm. Cuộc đua nước rút kế tiếp sẽ là bản kiến nghị rộng lớn hơn, có nghĩa là in nhiều kiến nghị hơn nữa để chúng tôi có thể hội đủ điều kiện cho việc Bãi Nhiệm vào tháng 3 năm 2020. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn để giúp phổ biến tin tức đến mọi người và bảo đảm việc Bãi Nhiệm thành công!

PayPal and Credit Cards

ÐÓNG GÓP BẰNG THẺ TÍN DỤNG hoặc PAYPAL

hoặc là

PayPal và thẻ tín dụng

ÐÓNG GÓP BẰNG CHECK:

Vui lòng viết check cho "Westminster United", xin nhớ bao gồm tên và địa chỉ của bạn và gửi check về Westminster-United, PO Box 12735, Westminster, CA 92685.

Được trả tiền bởi Westminster-United, PO Box 12735, Westminster, CA 92685, IDPCPC # 1419819.

Đóng góp không được khấu trừ cho tiền thuế thu nhập. Đóng góp sẽ chỉ được sử dụng liên quan đến các cuộc bầu cử không thuộc liên bang tại California. Dự luật 34 ấn định không có giới hạn đối với các khoản đóng góp được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc đóng góp để hỗ trợ các ứng cử viên tiểu bang. Luật tiểu bang đòi hỏi các ủy ban chính trị báo cáo tên, địa chỉ, nghề nghiệp và chủ nhân mỗi cá nhân có đóng góp tổng cộng $200 trở lên trong một năm. Nếu đóng góp của bạn cho ủy ban này và cho các ủy ban địa phương hoặc tiểu bang khác của California tổng cộng $10,000 trở lên trong một năm, luật California đòi hỏi bạn phải nộp báo cáo với tư cách là "Major Donor."  Để được giúp đở về việc nộp đơn của bạn, hãy liên lạc với Ủy ban Fair Political Practices Commission tại số điện thoại miễn phí (866) ASK-FPPC, hoặc gọi email về advice@fppc.ca.gov, hoặc tham khảo têrn web của họ:  www.fppc.ca.gov

Donations